Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-237 ОТ 30.10.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Георги Калинов Вягов на адрес: гр. Варна, ЖК „Възраждане” 53, вх.5, ет.5, ап.9, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  94-С-237 от 30.10.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-237 от 30.10.2012 г.
дата на публикуване: 2012-11-28 18:46:52 | големина: 64.00 KB
|