Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9009223
Дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9009223 с предмет „Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила, и провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе, с цел прилагане на новите правила и методологии”.


Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


ДОГОВОР ПРОЕКТ ДОГОВОР ПРОЕКТ
дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30 | големина: 130.00 KB
|
УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ
дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30 | големина: 176.00 KB
|
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30 | големина: 124.00 KB
|
МЕТОДИКА МЕТОДИКА
дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30 | големина: 117.00 KB
|
ОБРАЗЦИ ОБРАЗЦИ
дата на публикуване: 2012-11-26 15:55:30 | големина: 221.00 KB
|