Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 405 ЧЕПЕЛАРЕ, 15.11.2012 Г.

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и корекция на речното корито на р. Камбурска, гр. Чепеларе, както и Решение № 160, взето с Протокол № 11 от заседанието на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 27.07.2012 г.,

ЗАПОВЕД № 405 Чепеларе, 15.11.2012 г. ЗАПОВЕД № 405 Чепеларе, 15.11.2012 г.
дата на публикуване: 2012-11-22 08:55:13 | големина: 59.00 KB
|