РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ЧЕПЕЛАРЕ”

ПРОЕКТ: „ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ЧЕПЕЛАРЕ” – МФ Козлодуй,

Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „ОДК – Чепеларе”.


ПРОЕКТ: „ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ЧЕПЕЛАРЕ” ПРОЕКТ: „ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ЧЕПЕЛАРЕ”
дата на публикуване: 2012-11-21 14:53:24 | големина: 66.50 KB
|