РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ И К.К ПАМПОРОВО”

ПРОЕКТ: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ И К.К ПАМПОРОВО” – МФ Козлодуй,

Мярка 5 „Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно улично осветление”.

Цел: Оптимизиране работата на уличното осветление, реализация на икономии на ел. енергия и подобряване качеството на уличното осветление.


ПРОЕКТ: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ И К.К ПАМПОРОВО” ПРОЕКТ: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ И К.К ПАМПОРОВО”
дата на публикуване: 2012-11-21 14:49:15 | големина: 62.00 KB
|