РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: “ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”

ОП „Развитие на човешките ресурси

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Обща цел: Общата цел на проекта е да се създаде и развие устойчив модел на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе.

Проект:  “Център за услуги в домашна среда – Чепеларе” Проект: “Център за услуги в домашна среда – Чепеларе”
дата на публикуване: 2012-11-21 14:39:28 | големина: 71.00 KB
|