Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 393 ЧЕПЕЛАРЕ, 02.11.2012 Г.

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, както и Доклад вх. № 08-00-190 / 26.10.2012 г. от Мария Бундова – главен експерт „Общинска собственост и стопанска дейност” при Община Чепеларе,

ЗАПОВЕД № 393 Чепеларе, 02.11.2012 г. ЗАПОВЕД № 393 Чепеларе, 02.11.2012 г.
дата на публикуване: 2012-11-06 15:30:01 | големина: 59.50 KB
|