Специализирани институции

УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА С. ХВОЙНА

Същността на центъра е комплекс от услуги в общността, който създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности както и на потребностите от организация на свободното време и лични контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолация и симулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.

Основните цели са гарантиране на равноправното положение на възрастните хора, преодоляване на социалната изолираност чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора, укрепване на психическото равновесие, възможността за инициативност на възрастните хора създаване на условия да продължат да оказват активна подкрепа на обществото, особено в общността в която живеят.

Дневен център в с. Хвойна община Чепеларе е разкрит на 01.12.2009 година със капацитет 10 човека. Това е първият открит Дневен център за стари хора в Смолянска област. Центърът разполага със стая за занималня, столова, оборудван лекарски кабинет, спални помещения за почивка, баня и санитарни възли. За възрастните хора се грижат ежедневно медицинска сестра, която следи здравословното им състояние - мерене на кръвно, взимане на лекарства, провеждане на занимания по физкултура, изнасяне на здравни беседи и др. и социален работник, който организира ежедневието с различни занимания - музикотерапия, плетиво, цветарство, готварство, оригами, занимания по религия, история, география и др.

На потребителите се предоставя топъл и питателен обяд, изцяло съобразен със здравословното им състояние. За ползването на услугата ДЦСХ се заплаща такса от потребителите, като част от тази такса е поета и се заплаща от Община Чепеларе. Центъра може да се посещава, както от хора от Община Чепеларе, така и от съседни общини.

Тел. 03053/ 23 27, 0889 170 641