Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Чепеларе на 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10,30 ч., в залата на Общинска администрация - Чепеларе.

Основна цел на информационната среща е запознаване с приоритетите за развитие на Европейско и национално ниво през следващия програмен период 2014-2020 г. В рамките на срещата ще бъде представена актуална информация за етапа на програмиране на следващия период, както и за набелязаните индикативни приоритети по бъдещите Оперативните програми.

В срещата ще вземе участие и представител на Държавен фонд „Земеделие“, който ще представи актуалните мерки за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони.

В допълнение ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата ще получат отговори на въпроси за актуалните в настоящия момент възможности за финансиране.

На срещата са поканени представители на oбщината, неправителствени организации, местния бизнес, социално–икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

Областен информационен център – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002- 3.3.02-00020-C0001, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация:
Андреана Трифонова
Управител

Областен информационен център – Смолян
4700 Смолян, бул. „България” 12
Тел.: 0301 888 05
E-mail: oicsmolyan@gmail.com