Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-П-53 ОТ 08.08.2012 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Йорданка Илиева Андреева на адрес: гр. Пловдив, ул. „Лайка” 12, кв. Шикера и на адрес: гр. Пловдив, ул. „Димо Груев” 6, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-П-53 от 08.08.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-П-53 от 08.08.2012 г.
дата на публикуване: 2012-10-18 14:42:42 | големина: 65.50 KB
|