Новини

TЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА В ЧЕПЕЛАРЕ

Днес 17.10.2012 година, в гр. Чепеларе, в 11.30 часа, на Паметника на загиналите във войните, се състоя тържество, посветено на 100 години от Балканската война, организирано от Община Чепеларе и СОУ «Васил Дечев»- Чепеларе.


Официални лица на събитието бяха: г-н Тодор Бозуков - Кмет на Община Чепеларе, инж. Чавдар Фурлански - Заместник-областен управител на Област Смолян, г-н Костадин Петков - Председател на Общински съвет - Чепеларе, г-н Георги Костадинов - Заместник - кмет на Община Чепеларе, г-н Боран Хаджиев - Заместник - кмет на Община Чепеларе, г-жа Катя Стайкова - Секретар на Община Чепеларе, г-н Иван Муцевски - Началник на Регионален инспекторат по образованието - Смолян, общински съветници на Общински съвет- Чепеларе, кметове и кметски наместници на населените места в община Чепеларе.


Ученици от най- старото училище в Чепеларе, СОУ «Васил Дечев», изнесоха «Урок по история и родолюбие» на присъстващите, подготвен под вещото ръководство на учителите г-жа Сийка Андреева и г-н Симеон Сивков.

Празнични слова поднесоха инж. Чавдар Фурлански - Заместник- областен управител на Област Смолян и г-н Тодор Бозуков - Кмет на Община Чепеларе.

Паметникът беше отрупан с венци и цветя, поднесени от Община Чепеларе, Общински съвет- Чепеларе, РИО- Смолян, Дружество на офицерите и сержантите от запаса и рeзeрва и Дружество на ветераните от войните в Чепеларе, РУ Полиция- Чепеларе, СОУ «Васил Дечев»- Чепеларе, ПГ по СГСТ «Н.Й.Вапцаров»- Чепеларе, СУ «Олимпийски надежди»- Чепеларе, ОДК- Чепеларе и граждани.

Подготвената от Община Чепеларе експозиция с архивни материали, свързани с участието на чепеларци и жителите на Община Чепеларе в Балканската война, предизвика гордост и вълнение у присъстващите, които разпознаха близки в снимковия материал и спомените на съвременници на събитията септември- октомври 1912г. в Чепеларе.