Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 368 ЧЕПЕЛАРЕ, 08.10.2012 Г

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с Решение № 173 от 20.09.2012 год. на Общински съвет – гр.Чепеларе , чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 368 ЗАПОВЕД № 368
дата на публикуване: 2012-10-11 10:08:06 | големина: 35.50 KB
|