Приключени

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЖИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЗИМНИТЕ СЕЗОНИ 2012-2013Г., 2013-2014Г., 2014-2015Г., 2015-2016Г.
Дата на публикуване: 2012-09-29 14:44:12

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЖИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЗИМНИТЕ СЕЗОНИ 2012-2013г., 2013-2014г., 2014-2015г., 2015-2016г."

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2012-0004

Публикувано на: 29 септември 2012

Валидно до: 20.11.2012, 17:00 

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната мрежа и улици и тротоари на територията на Курортен комплекс Пампорово за зимните сезони 2012-2013г., 2013-2014г., 2014-2015г. и 2015-2016г.

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 09.11.2012г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00064-2012-0004