Новини

ОБЯВА

Уважаеми жители на гр. Чепеларе,

Във връзка със своевременно отстраняване на възникнали проблеми с уличното осветление на града, Ви молим да сигнализирате за повреди на тел: 03051/81 46, като посочвате точното местонахождение (улица и номер) на възникналата авария.