Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 317 ЧЕПЕЛАРЕ, 13.08.2012 Г.

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и Решение № 160, взето с Протокол № 11 от заседанието на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 27.07.2012 г.,

ЗАПОВЕД № 317 Чепеларе, 13.08.2012 г. ЗАПОВЕД № 317 Чепеларе, 13.08.2012 г.
дата на публикуване: 2012-08-15 11:50:49 | големина: 58.50 KB
|