Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 ОТ 10.07.2012 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до „ТЕРМИКС” ЕООД на адрес: 4000 гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” 25А и до Венцислав Петков Достинов на адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовска” бл. 124, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 10.07.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 10.07.2012 г.
дата на публикуване: 2012-08-07 16:39:50 | големина: 65.50 KB
|