Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9004582
Дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9004582 с предмет „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Чепеларе по една обособена позиция както следва: Обособена позиция №1: ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ".

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Приложение №1 Приложение №1
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 31.50 KB
|
Приложение №2 Приложение №2
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 118.00 KB
|
Приложение №3 Приложение №3
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 33.50 KB
|
Приложение №4 Приложение №4
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 105.50 KB
|
Приложение №5 Приложение №5
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 42.50 KB
|
Приложение №6 Приложение №6
дата на публикуване: 2012-08-01 13:58:14 | големина: 82.00 KB
|