Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Х-9 ОТ 11.06.2012 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с върнати писма, изпратени до Екатерина Димитрова Танева на адрес: гр. Пловдив, ЖК „Тракия” бл.273, вх.В, ет.2, ап.7 и на адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Златаров” 32а, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Х-9 от 11.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Х-9 от 11.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-08-01 11:40:27 | големина: 66.00 KB
|