Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9004490
Дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана №9004490 с предмет „ Изготвяне на работен проект за корекция на река Сивковска и река Камбурска, притоци на река Чепеларска в рамките на град Чепеларе и проектиране на подпорните стени. ”.

 

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Договор проект Договор проект
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 67.00 KB
|
Техническа оферта Техническа оферта
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 38.00 KB
|
Ценова оферта Ценова оферта
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 50.00 KB
|
Декларация чл 56 Декларация чл 56
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 32.00 KB
|
Декларация подизпълнител Декларация подизпълнител
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 33.50 KB
|
Общ оборот договор Общ оборот договор
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 33.00 KB
|
Списък екип Списък екип
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 32.50 KB
|
Сходни договори Сходни договори
дата на публикуване: 2012-07-27 13:00:00 | големина: 34.50 KB
|