Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9004422
Дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9004422 с предмет „Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на Обединено детско заведение гр. Чепеларе".

 

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Приложение № 1 Приложение № 1
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 32.00 KB
|
Приложение № 2 Приложение № 2
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 50.50 KB
|
Приложение № 3 Приложение № 3
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 34.50 KB
|
Приложение № 4 Приложение № 4
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 42.00 KB
|
Приложение № 5 Приложение № 5
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 42.00 KB
|
Приложение № 6 Приложение № 6
дата на публикуване: 2012-07-27 07:39:23 | големина: 48.50 KB
|