Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ МИСИЯТА СИ СРЕД ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СМОЛЯН

В периода 13 юни – 18 юли 2012 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Смолян проведе първите си информационни срещи в десетте общини от област Смолян. В събитията, организирани във всяка една от общините от областта се включиха над 200 човека, представители на общински администрации, регионални структури на министерствата, читалища, неправителствени организации от различни сектори, както и представители бизнеса, журналисти и граждани. По време на срещите, участниците се запознаха с екипа на ОИЦ - Смолян, от който имаха възможност да чуят за дейността и видовете услуги, предоставящи се на всички заинтересованите граждани и организации от област Смолян. Експертите на центъра представиха и дискутираха актуални схеми за кандидатстване както по Оперативните програми, така и други възможности, които фондовете на Европейския Съюз в България предоставят. Участниците приветстваха стартирането на дейността на центъра и изразиха задоволство от факта, че ще получават надеждна и навременна информация за възможността да финансират своите идеи с европейски средства.

 

Областен информационен център - Смолян се създава в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Областен информационен център – Смолян посреща посетители в сградата на Община Смолян, стая 251.

 

За допълнителна информация:

Андреана Трифонова Управител Областен информационен център – Смолян 4700 Смолян,
бул. „България” 12 Тел.: 0301 888 05
E-mail: oicsmolyan@gmail.com