Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 292 ЧЕПЕЛАРЕ, 17.07.2012 Г.

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.2, чл.110 ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-546/ 10.08.2011 г. от „ОРФЕЙ ТУРС” ЕООД с управител Ангелина Валентинова Тодорова,

ЗАПОВЕД № 292 Чепеларе, 17.07.2012 г. ЗАПОВЕД № 292 Чепеларе, 17.07.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-19 09:01:28 | големина: 61.50 KB
|