Приключени

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ гр. Чепеларе".

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Прил-1-Решение №4 Прил-1-Решение №4
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 36.00 KB
|
Прил-2 Пълно описание на обекта на поръчката Прил-2 Пълно описание на обекта на поръчката
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 303.00 KB
|
Прил-3-техническа оферта Прил-3-техническа оферта
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 31.00 KB
|
Прил-4 ценова оферта Прил-4 ценова оферта
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 330.50 KB
|
Прил-5-ДЕКЛАРАЦИИ - чл.47 Прил-5-ДЕКЛАРАЦИИ - чл.47
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 38.00 KB
|
Прил-6 ДОГОВОР-ПРОЕКТ Прил-6 ДОГОВОР-ПРОЕКТ
дата на публикуване: 2012-07-16 09:47:52 | големина: 84.50 KB
|