Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Чепеларе на 17 юли 2012 г. (Вторник) от 10.30 ч., в залата на Общинска администрация-Чепеларе.

Една от основните цели на срещата е запознаване с екипа на ОИЦ – Смолян и с основните задачи, които той ще осъществява и видовете услуги, които ще предоставя на всички заинтересовани организации и граждани. Ще бъде представена ролята на ОИЦ – Смолян в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове в рамките на област Смолян