Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9003917
Дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9003917 с предмет „Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на Обединено детско заведение гр. Чепеларе".

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


ЦЕНОВА ОФЕРТА-ПЕЛЕТИ ЦЕНОВА ОФЕРТА-ПЕЛЕТИ
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 44.50 KB
|
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА-ПЕЛЕТИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА-ПЕЛЕТИ
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 31.00 KB
|
РЕШЕНИЕ№3-пелети РЕШЕНИЕ№3-пелети
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 30.00 KB
|
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - пелети ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - пелети
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 48.00 KB
|
ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ПРИМЕРЕН ДОГОВОР
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 52.50 KB
|
ДЕКЛАРАЦИИ -чл.47 ДЕКЛАРАЦИИ -чл.47
дата на публикуване: 2012-07-13 09:06:31 | големина: 38.00 KB
|