Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 282 ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, 06.07.2012 ГОД.

На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 102/23.05.2012 год. на Общински съвет – гр. Чепеларе и чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс

ЗАПОВЕД № 282 гр. Чепеларе, 06.07.2012 год. ЗАПОВЕД № 282 гр. Чепеларе, 06.07.2012 год.
дата на публикуване: 2012-07-12 08:55:15 | големина: 57.00 KB
|