За общината

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното течение на река Чепеларска, при средна надморска височина 1150 метра и територия 375 кв.км. Общинският център, гр. Чепеларе, се намира на 230 км. от столицата София, на 80 км. от град Пловдив и на 10 км. от курорта Пампорово, а в началото на 2010 г. е открит нов граничен пункт Златоград- Термес, който свързва област Смолян с гръцката част на Родопите, така разстоянието от Чепеларе до граничния пункт с Гърция е само 75 км.

Община Чепеларе обхваща 13 населени места, обособени в 3 кметства и 7 кметски наместничества, а именно: гр. Чепеларе - административен център на Община Чепеларе, с.Павелско - кметство Павелско; с.Хвойна - кметство Хвойна; с.Забърдо - кметство Забърдо; с.Малево и с. Студенец - кметско наместничество Малево; с. Орехово - кметско наместничество Орехово; с.Богутево и с. Дряновец - кметско наместничество Ботутево; с.Острица - кметско наместничество; с.Лилеково- кметско наместничество; с.Зорница- кметско наместничество; с.Проглед- кметско наместничество; а също така и част от известния зимен курорт Пампорово.

Общината се ръководи от Кмет и Общински съвет, съставен от 13 общински съветници.