Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-С-108 ОТ 08.06.2012 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с върнати писма, изпратени до Росен Тихомиров Каварджиев и Румен Тихомиров Каварджиев на адрес: гр. Хасково, ул. ”Чепеларе” 10 и до Нешка Асенова Джикелова на адрес: гр. Асеновград, ул. ”Дружба” 1, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-С-108 от 08.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-С-108 от 08.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-09 10:29:04 | големина: 64.50 KB
|