Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 284 ЧЕПЕЛАРЕ, 06.07.2012 Г.

На основание чл.124 ал.3 и чл.135 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.2 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и заявление вх.№ 94-К-83 / 25.06.2012 г. от Красимир Боянов Бузов и Владимир Михайлов Александров,

ЗАПОВЕД № 284 Чепеларе, 06.07.2012 г. ЗАПОВЕД № 284 Чепеларе, 06.07.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-09 10:25:37 | големина: 62.00 KB
|