Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 277 ЧЕПЕЛАРЕ, 03.07.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ, заявление вх.№ 94-С-165 / 02.07.2012 г. от Съби Тихомиров Чекръкчиев, Юлия Събинова Чекръкчиева, Светлана Тихомирова Карова и Наталия Зафирова Карова за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 80371.242.536 в кв.78 по плана на гр. Чепеларе,

ЗАПОВЕД № 277 Чепеларе, 03.07.2012 г. ЗАПОВЕД № 277 Чепеларе, 03.07.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-09 10:23:57 | големина: 60.50 KB
|