Новини

ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК НА СЕЛО ЛИЛЕКОВО

На 08.07.2012г. в с. Лилеково, по време на традиционния празник на селото, в 12.00 часа ще се състои официално откриване на административна сграда на кметско наместничество в селото.