Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 ОТ 04.06.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Елена Запрянова Илиева на адрес: гр.Пловдив, ул.”Бъндерица” 8, бл.223, вх.В, ет.7, ап.19, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-27 14:26:16 | големина: 64.50 KB
|