Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-185 ОТ 19.06.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до „МАГИСТЪР ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД Абрахам Халева на адрес: гр. София, общ. Столична, ул. ”Цар Самуил” 70, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-185 от 19.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-185 от 19.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-26 09:31:50 | големина: 64.50 KB
|