Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 ОТ 19.06.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Костадинка Славейкова Димова на адрес: гр. Пловдив, ул. ”Борислав” 25, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ  №  26-00-995 от 19.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 от 19.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-26 09:30:15 | големина: 65.50 KB
|