Специализирани институции

ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП СЕЛО ПАВЕЛСКО

Центъра за настаняване от семеен тип село Павелско, община Чепеларе, област Смолян, ул. „Васил Левски" № 33, тел. 03053/2060; E-mail: cnst_ pavelsko@abv.bg; GSM 0889401018;

Център за настаняване от семеен тип село Павелско е вид социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, чиито родители временно нямат възможност да полагат необходимите грижи за тях. Отрит е през месец ноември 2007 година. Капацитета на Центъра е 15 деца, в момента при нас има 10 деца на възраст от първи до осми клас. За тях се грижат 9 човека. Настаняването в Центъра за настаняване от семеен тип става със Заповед или Направление от директора на Дирекция „Социално подпомагане" в страната или от областта. Наличната база е пригодена за деца без увреждане. За годините на съществуване на центъра през него са преминали над 50 деца. Разполагаме с пет стаи с по три легла, компютърна зала, столова, занималня с кът за учене на уроци, плазмен телевизор, медицински кабинет и други.

В центъра функционират среда и отношения близки до семейната среда, при която децата получават необходимите им индивидуални грижи и подкрепа за личното съзряване и се усвояват самостоятелни умения необходими им за реализацията в живота.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

За връзка с ЦНСТ с. Павелско може да ползвате следните телефони: 03053/.....; 0889401018 или E-mail: cnst_pavelsko@abv.bg;