Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 267 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 25.06.2012 ГОД.

Предвид обстоятелството, че за имот с планоснимачен № 407, с площ 750 кв.м., попадащ в УПИ – Дъскорезница, находящ се в кв. 30 по плана на с. Забърдо се установи, че има съставен АДС № 2435/10.12.2004 г., а за същия имот има съставен и АОС № 232/03.06.2011 г. В тази връзка е на лице противоречие на актове поради, което и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЕД  № 267 гр.Чепеларе, 25.06.2012 год. ЗАПОВЕД № 267 гр.Чепеларе, 25.06.2012 год.
дата на публикуване: 2012-06-25 18:32:57 | големина: 27.00 KB
|