Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 ОТ 19.06.2012 Г.

Във връзка с това, че Донка Атанасова Найденова с постоянен адрес в България: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” 32 живее в Германия, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ  №  26-00-995 от 19.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 от 19.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-20 15:58:19 | големина: 65.50 KB
|