Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Я-35 ОТ 19.05.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Албена Любомирова Вълкова на адрес: гр. София, кв. Красно село, ЖК ”Бели брези” 23, ет.3, ап.6, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Я-35 от 19.05.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Я-35 от 19.05.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-13 08:35:10 | големина: 66.50 KB
|