Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-11 ОТ 14.05.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Анастасия Костадинова Шокова на адрес: гр. София, ул. ”Погледец” 24, вх.Б, ет.5, ап.33, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-11 от 14.05.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-11 от 14.05.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-08 11:33:28 | големина: 64.00 KB
|