НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА “НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В 7/8”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА “НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В 7/8”

Конкурсът за авторски вокални и инструментални произведения на фолклорна основа, под заглавие „Нова българска народна музика в „7/8”, се организира за първи път в България през 2007 година от Община Чепеларе по идея и със спонсорството на д-р Георги Лазаров, който живее в Балтимор, САЩ, но в сърцето и душата си носи България.Конкурсът изразява желанието на организатора- Община Чепеларе, да наложи и популяризира нова авторска музика, свързана с българското музикално творчество.

Конкурсът „Нова българска народна музика в „7/8” има за цел да стимулира създаването на нови песенни и инструментални произведения, произведения за солов инструмент или солово пеене и да издирва млади талантливи изпълнители, които да претворяват уникалността и разнообразната метроритмика и ладо-тоналностното богатство на нашето музикално наследство от всички фолклорни области на България. Размер 7/8, който е уникален за нашия музикален фолклор, има емблематично значение в случая, за да се подчертае неповторимия чар на нашата традиционна музикална култура.

Конкурсът се утвърди като престижен форум на съвременната българска народна музика.

Състои се от два кръга:

1- ви Разглеждане и селектиране на постъпилите конкурсни творби до определеният срок от професионално жури.

2- ри Заключителен концерт- конкурс (финален кръг) за допуснатите произведения.

В конкурса могат да вземат участие композитори и изпълнители- професионалисти и любители, независимо от възраст и пол.

Конкурсът е национален по значение, но не и по националност на кандидатите. В него могат да участват автори от други страни.

Провежда се на всеки две години. В началото на годината, когато конкурсът има издание се разпространява статут, който регламентира сроковете и датата на провеждане.

През 2015 година предстои провеждането на петото издание.