Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 215 ЧЕПЕЛАРЕ, 04.06.2012 Г.

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.1 и ал. 3 от ЗУТ и молба вх.№ 94-С-126 / 19.05.2012 г. от Сабина Милева Андреева, чрез адв. Светла Любенова Оковска за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 048012 в местност „Пулевото”, землище на с. Зорница,

ЗАПОВЕД № 215 Чепеларе, 04.06.2012 г. ЗАПОВЕД № 215 Чепеларе, 04.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-06-06 12:32:26 | големина: 62.00 KB
|