Новини

ПОКАНА

Уважаеми съграждани,

На 06.06.2012г. (сряда) от 11.00ч. в Заседателна зала на Община Чепеларе кметът г-н Тодор Бозуков ще даде пресконференция по повод официалното стартиране на проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-04/2010/054 „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, подписан между Договарящия орган на ОПРР Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Чепеларе

Покана Покана
дата на публикуване: 2012-06-05 09:13:31 | големина: 451.50 KB
|