Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-А-165 ОТ 12.04.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Георги Атанасов Бахчеванов на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перуника” 4, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-А-165 от 12.04.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-А-165 от 12.04.2012 г.
дата на публикуване: 2012-05-31 08:30:27 | големина: 64.50 KB
|