Новини

ПРОЛЕТЕН МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

Тази година за пръв път се проведе пролетен международен младежки форум в градовете Москва, София и Чепеларе (17-22 април). Във форума участваха талантливи млади студенти от различни висши учебни заведения на Русия (Москва, Санкт Петербург и Тула) и България (София), а също и децата от Общински детски комплекс Чепеларе.

 

В организацията и сътрудничеството на младежкия форум участва и Община Чепеларе. В програмата бяха включени културна, развлекателна и образователна дейност. Бяха организирани интересни познавателни екскурзии в околностите на Чепеларе, проведоха се творчески конкурси, спортни дейности като стрелба и плуване.

 

Отзиви от Пролетния международен младежки форум може да на мерите тук: