Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-300 ОТ 10.05.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до „МЕТЕА” ЕООД на адрес: 4003 гр. Пловдив, район „Северен”, бул. „Васил Левски” 272, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-300 от 10.05.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-300 от 10.05.2012 г.
дата на публикуване: 2012-05-23 15:44:00 | големина: 64.50 KB
|