Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 191 ЧЕПЕЛАРЕ, 18.05.2012 Г.

На основание чл.150 от ЗУТ, във връзка с подадено заявление вх.№ 94 А-82 (1) / 10.05.2012 г. от Ангел Маринов Макаков, като пълномощник на Георги Димитров Марков – търговски пълномощник на Милена Василева Костова – управител на „Ропката”ЕООД

ЗАПОВЕД № 191 Чепеларе, 18.05.2012 г. ЗАПОВЕД № 191 Чепеларе, 18.05.2012 г.
дата на публикуване: 2012-05-19 10:22:07 | големина: 62.00 KB
|