Новини

ФОРУМ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ НА ТЕМА "ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА: НОУ-ХАУ И ОБОРУДВАНЕ"

На 16 май 2012г. (сряда) в хотел „Орловец”, к.к. Пампорово Стопанската камара на Австрия и под егидата на Михаел Ангерер (Търговски съветник при Австрийско посолство) организираха за четвърти пореден път  Форум на австрийски фирми на тема "Туристическа инфраструктура: ноу-хау и оборудване". В рамките на тази проява бяха проведени срещи с представители на водещи фирми от Австрия, притежаващи ноу – хау и отлични референции в сектора на туризма и туристическата инфраструктура, които могат да намерят приложение в многобройни проекти в областта на туризма и туристическата инфраструктура в България. Форумът предостави отлични възможности на участващите за запознаване и установяване на контакти за бъдеща съвместна дейност.