Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 (1) ОТ 02.05.2012 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Костадинка Славейкова Чаушева на адрес: гр. Асеновград, ул. ”Бойка войвода” 9 и на адрес: гр. Пловдив, ул. ”Петко Д. Петков” 34, ет.8, ап.22, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  26-00-995 (1) от 02.05.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 (1) от 02.05.2012 г.
дата на публикуване: 2012-05-16 12:15:08 | големина: 64.50 KB
|