Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-М-204 ОТ 26.03.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Недялка Георгиева Пирилова на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 20, ет.13, ап.36, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-М-204 от 26.03.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-М-204 от 26.03.2012 г.
дата на публикуване: 2012-05-16 12:10:39 | големина: 63.50 KB
|