Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-185 ОТ 19.04.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до „МАГИСТЪР ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД Абрахам Халева на адрес: гр. София, общ. Столична, ул. ”Цар Самуил” 70, Община Чепеларе обявява